دودکش صنعتی

 

 

طراحی و اجرای دودكش صنعتی

 بايد به گونه ای باشد كه در آن جريان لازم برای انتقال همه گازهای

حاصل از احتراق ، آلودگی محیط کارگاه به هوای خارج از ساختمان ايجاد شود

 

ورق مورد استفاده :

ورق استیل ،ورق آلومینیوم ، ورق گالوانیزه ،ورق سیاه

ابعاد و اندازه دودکش صنعتی

این مجموعه ابعاد را طبق سفارش انجام می دهد

نوع اتصالات دودکش صنعتی

این مجموعه می توان اتصالت رابصورت فلنجی ،فیتینگی ، جوشی

 طراحی واجرا نماید

نوع ساپورت دودکش صنعتی

بستگی به مکان اجرا دارد

نوع عایق دودکش صنعتی

بستگی به نوع دستگاه مکان اجرا وطول مسیر دارد