کلاهک چینی

 

کلاهک چینی

 

کلاهک مخروطی (بصورت یک کلاه چینی)

 در مجتمع های صنعتی بالای دودکش های صنعتی

 مورد استفاده قرار می گیرد

بصورت ورق گالوانیزه ، ورق سیاه